Interfacultair project WEST
line
Home
Index

Privacyverklaring Stichting Bewonersplatform Kerkrade-West

Volg ons op Twitter Volg ons op Facebook Contact

Interfacultair project Kerkrade West door Zuyd Hogeschool

Studenten werken aan wijkvernieuwing in Kerkrade West
Demografische krimp, verouderde bebouwing en leegstand, sociale problematiek en mobiliteitsvraagstukken: de problemen waar Kerkrade West mee te maken heeft, zijn omvangrijk en complex. Vierdejaarsstudenten van verschillende faculteiten van Zuyd Hogeschool gaan vanaf september een half jaar werken aan ideeŽn en voorstellen om die problemen aan te pakken.

Multidisciplinaire aanpak
In het project werken studenten van de opleidingen Built Environment, Facilty Management, Ergotherapie en Social Work samen. Deze krachtenbundeling komt vanuit het besef dat de opgaven in de gebouwde omgeving door toenemende complexiteit – bijvoorbeeld de transitie naar een duurzame samenleving - en maatschappelijke veranderingen (denk aan de participatiesamenleving) een meer multidisciplinaire aanpak vereisen dan tot nu toe gebruikelijk was.
 

Vanaf september gaan er weer ca. 80 studenten in gemengde groepen werken aan vraagstukken in Kerkrade-West rondom duurzaamheid, mobiliteit, levensloopbestendigheid, locale economie, sociale structuur, openbare ruimte, etc.; kortom aan de 'vitaliteit' van Kerkrade-West.
In deze periode werken de studenten aan vraagstukken die uit de locale gemeenschap en betrokken partijen komen. Bovendien zullen de studenten zelf analyses maken om een goede beoordeling te maken van de stand van zaken, van de bredere context, van dwarsverbanden, etc. De studenten krijgen in dit project dus geen vastomlijnde opgave aangereikt. Het beoogde resultaat bestaat uit (ontwerp)voorstellen voor verbetering van de vitaliteit van Kerkrade-West (m.b.t. infrastructuur, kwaliteit en diversiteit van woningen, sociale structuur, toegankelijkheid, winkelconcepten etc.) die aansluiten bij de locale behoefte.

De volgende projecten zijn aan de studenten voorgelegd:
1. Revitalisatie en levensloopbestendigheid van de wijk Gracht (gemeente + bewonersplatform),
2. Revitalisatie van het winkelgebied Akerstraat m.b.t. nieuwe winkelconcepten, leegstandbestrijding, herbestemming van leegstaande panden, parkeren etc. (ondernemers/winkeliers Akerstraat-Carboonplein).

Voor  meer informatie over dit project van Zuyd Hogeschool kunt u contact opnemen met:
Herwin Sap: herwin.sap@zuyd.nl of Ruud de Theije: ruud.detheije@zuyd.nl

Een niveau terug
[Platform Kerkrade-West] [Wie zijn wij] [Werkgroepen] [Wijk & Buurt] [Wijkvoorzieningen] [De buurten van West] [Thuis in eigen wijk] [Service] [Index]

© bp-west